Office information

LEXSIGMA Advocaten (dutch version)

LEXSIGMA is een Maatschap die bestaat uit praktijkvennootschappen van houdstermaatschappijen van natuurlijke personen. De Maatschap is ingeschreven in de KvK onder nummer: 53138953. De overeenkomst die de maatschap met cliënten aangaat betreft een overeenkomst van opdracht. Alle bij LEXSIGMA werkzame advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM DEN HAAG, 070–3353535, info@advocatenorde.nl.

Tarieven

De uurtarieven variëren per advocaat en zullen van tevoren met de cliënt worden besproken en bevestigd in een opdrachtbevestiging. Bovenop de te hanteren uurtarieven hanteert LEXSIGMA Advocaten een opslag van 6% kantoorkosten en BTW.

Aansprakelijkheid

De Maatschap LEXSIGMA is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij AIG Europe Limited, Netherlands, adres: K.P. van der Mandelalaan 50, 3062 MB ROTTERDAM. De financiële en geografische dekking is als volgt:

  • financiële dekking: 2 miljoen euro per aanspraak / 4 miljoen euro per verzekeringsjaar.
  • geografische dekking: opdrachtgevers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van LEXSIGMA Advocaten wordt verwezen naar deze pagina.

Contactgegevens

LEXSIGMA Advocaten
Bezoekadres:

  • Concertgebouwplein 12-14
  • 1071 LN  AMSTERDAM

Postadres:

  • Postbus 75553
  • 1070 AN AMSTERDAM